Hulp nodig?
Telefoon: 0492347071
E-mail: info@jibbplus.nl

Hoofdcontent

Wie zijn wij? – Sport en Cultuur Helmond

Jibb+ logo

Jibb+ draagt bij aan een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen, waarbij extra aandacht is voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Gezonde voeding en gezond bewegen hóren bij elkaar
Jibb+ is in 2019 opgericht uit een fusie van Stichting JIBB en Stichting Jong Helmond Lekker Gezond. De reden achter de fusie is de gedachte dat aandacht voor gezonde voeding en gezond bewegen bij elkaar horen. Gewicht, gedrag, voeding en beweging zijn niet los van elkaar te zien. Met één integrale benadering van gezondheid willen wij een nóg positievere impact hebben op de gezondheid van de inwoners in de gemeente Helmond.

Verkleinen gezondheidsverschillen
Jibb+ heeft als doel om de gezondheidsverschillen te verkleinen, omdat wij vinden dat dit nodig is. In de afgelopen jaar zien wij een groeiende kloof tussen de verschillende doelgroepen. Ouderen bewegen bijvoorbeeld significant minder dan jongeren. En nieuwe Nederlanders maken doorgaans minder gezonde voedingskeuzes dan niet-nieuwe Nederlanders. Gezondheid is voor iedereen belangrijk, dus daarom zetten wij in op het inlopen van verschillen.

Jibb+ is vóór de Helmonders. 
We brengen professionals, vrijwilligers en goede ideeën samen op basis van betrokkenheid en ambitie. Dit doen we door energie, kennis en kunde van in- en externe partners te verenigen. Door zaken bij elkaar te brengen werken wij samen met Helmonders op een efficiënte en impactvolle manier aan een vitaler Helmond.

Meer informatie over Jibb+ en onze activiteiten is te vinden op www.jibbplus.nl

CultuurContact logo

CultuurContact draagt zorg voor cultuurparticipatie in het onderwijs en binnen het domein 'zorg en welzijn'. CultuurContact is een bemiddelaar tussen het Primair- en Voortgezet onderwijs en het culturele veld. We brengen de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuureducatieve organisaties bij elkaar. 

CultuurContact is in 2005 ontstaan vanuit de afdeling kunsteducatie onderwijs van het toenmalige Kunstencentrum Helmond en was een initiatief van de Provincie Noord Brabant in samenwerking met de gemeente Helmond. Vanaf 2009 ontvangt CultuurContact subsidie vanuit het Rijk (Fonds voor Cultuurparticipatie ) en de gemeente Helmond. CultuurContact is een zelfsturende organisatie binnen Kunstkwartier.

Meer informatie over Cultuurcontact en onze activiteiten is te vinden op www.cultuur-contact.nl