Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Sport en Cultuur Helmond is een samenwerking tussen Jibb+ & CultuurContact
p/a Wethouder Ebbenlaan 166
5702 AG Helmond
info@jibbplus.nl
www.sportencultuurhelmond.nl
0492 347 071
Bank: NL24 RABO 0146 1722 21
KvK: 17240825

Gegevens ondersteunende partij:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland B.V.
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 91970792
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92
info@sportstimulering.nl
www.sportstimulering.nl

Algemeen

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van dit platform voor de doeleinden zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring. Voor verdere verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van activiteiten buiten het platform en de doeleinden zoals beschreven in de privacyverklaring om, zijn de aanbieders verantwoordelijkheid.

Voor Sport en Cultuur Helmond is een samenwerking tussen Jibb+ & CultuurContact wordt in de onderstaande documenten de termen ‘initiatiefnemer’, ‘wij’ of ‘ons’ gebruikt.