Hoofdcontent

Subsidies en Regelingen – Sport en Cultuur Helmond

Subsidies voor sport

Voor de sportsector zijn er verschillende soorten subsidies beschikbaar. Voor activiteiten binnen je vereniging of club kun je zowel landelijke als lokale subsidies aanvragen. In gemeente Helmond zet Jibb+ zich in voor de Helmondse sportaanbieders met advies en ondersteuning. De inzet richt zich op ledenwerving, ledenontvangst en ledenbehoud. Jibb+ is er voor de sportaanbieders om ze te ondersteunen bij vragen en behoeftes die er spelen binnen de club.

Op de website van Jibb+ vind je een overzicht van landelijke en lokale subsidies voor sportaanbieders.

 

Eind 2019 is het Lokaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten. Lees hier meer over het Uitvoeringsbudget vanuit het Helmonds Sportakkoord.

 

Bij vragen neem gerust contact op via sportaanbieders@jibbplus.nl.

 

Subsidies voor Cultuur

CultuurContact zet zich in gemeente Helmond samen met de culturele omgeving én het onderwijs in om kunst- en cultuureducatie op school mogelijk te maken. Om kinderen en jongeren te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. En waarin zij hun culturele omgeving leren kennen en hun eigen talenten ontdekken en laten groeien. Om dit mogelijk te maken is financiering nodig.

Klik hier voor een overzicht van verschillende financieringsmogelijkheden die bij CultuurContact bekend is.

 

Bij vragen neem gerust contact op via info@cultuur-contact.nl.