Hoofdcontent

Lokale partners zetten zich in voor een gezonder Helmond

15 december 2020

Bewoners van volkswijken in Helmond leven gemiddeld zeven jaar korter dan anderen. Door roken, overgewicht en problematisch alcohol gebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel mensen verbeteren. In navolging van het Nationaal Preventieakkoord is er daarom ook een lokaal Preventieakkoord gesloten. Een Helmonds akkoord, waaraan meer dan 40 lokale organisaties zich committeerden. Samen werken we aan een rookvrij Helmond, gezonde voeding en voldoende beweging en het tegengaan van overmatig alcohol en drugsgebruik onder Helmonders. Maandagavond 14 december vond de kick-off plaats via een webinar.

Wethouder Cathalijne Dortmans geeft daarbij aan: “Uit landelijk gezondheidsonderzoek blijkt dat bewoners in sommige Helmondse wijken minder gezond zijn en korter leven. Dit willen en kunnen wij niet accepteren. We willen graag dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven gaan, en bovendien willen we dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. Met het Helmonds Preventieakkoord werken we samen met partners aan een gezonder Helmond voor iedereen”.

Kracht van preventie

In Helmond geloven we in de kracht van preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Om die reden hebben we samen met Jibb+, GGD Brabant-Zuidoost en LEVgroep het initiatief genomen tot een lokaal Preventieakkoord. Een Helmonds akkoord, waarmee we zoveel mogelijk partijen in onze stad willen verbinden. Waarin we afspraken maken over ieders bijdrage aan één van de volgende drie thema’s:

  • Een rookvrij Helmond
  • Gezond eten en bewegen
  • Het tegengaan van alcohol en drugsgebruik

Het Helmonds Preventieakkoord beschrijft onze ambities op deze drie thema’s. Wie tekent, helpt mee om de ambities te verwezenlijken. Inmiddels hebben al 40 lokale organisaties zich gecommitteerd aan het Helmonds Preventieakkoord om samen te werken aan een gezonder Helmond voor iedereen. En nog steeds kunnen nieuwe organisaties zich aansluiten! Klik hier om meer te weten over de doelen van verschillende Helmondse organisaties in het kader van het preventieakkoord.

Effecten van investeren in leefstijl op lange termijn zichtbaar
Door te investeren in leefstijl blijven mensen langer gezond. Kinderen die van kleins af aan bewust bezig zijn met hun gezondheid, zullen dat ook in hun latere leven beter volhouden. Dat betekent overigens ook dat de effecten van onze inspanningen pas op langere termijn zichtbaar zijn – in gezondheidswinst, maar ook in besparing op de zorgkosten.

Nationaal preventieakkoord
Op landelijk niveau staan preventie en aandacht voor een gezonde leefstijl hoog op de agenda. Zo werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarin landelijke partijen zich committeerden aan preventie op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch drankgebruik. Lokaal hebben wij hier ook het tegengaan van drugsgebruik aan toegevoegd.

 

Bron: Helmond.nl